Alimento

ALIMENTO, het opleidingscentrum van en voor de voedingsindustrie. U kunt een beroep doen op de dienstverlening van ALIMENTO voor al uw medewerkers (arbeiders en bedienden voedingsindustrie).

Paritair Comité: 118, 220

Bouwunie

De bouwsector heeft een aantal opleidingsstelsels waarmee u uw opleidingen goedkoper kan organiseren. De winteropleidingen zijn hiervan één mogelijkheid. Bekeken naar kostprijs is dit opleidingsstelsel het goedkoopste opleidingsstelsel. De bedoeling van de winteropleidingen is om de arbeiders in tijden van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer de arbeiders de mogelijkheid te bieden om zich bij te scholen.

Cevora. Leer bij. Ga vooruit.

Het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (APCB of PC200) overkoepelt 55.000 bedrijven. Die storten elk een jaarlijkse bijdrage. Daarmee kunnen de 404.000 bedienden uit bedrijven gratis opleiding volgen bij Cevora. Zo stimuleren werkgevers en werknemersorganisaties de kennis en vaardigheden van de medewerkers. Waarom?
Eenvoudig: iedereen wordt beter van werknemers die zich goed voelen en beter presteren. Gun ook uw medewerkers méér voldoening met een efficiënte Cevora-opleiding.

Paritair Comité: 200

Constructiv

Technische en organisatorische evoluties maken bijkomende opleiding voor uw arbeiders noodzakelijk. Om u als werkgever hierin te ondersteunen, informeert Constructiv u over een divers opleidingsaanbod en komt bovendien tegemoet in de opleidingskosten en loonkosten.

CO-VALENT

Co-valent is het vormingsfonds van en voor arbeiders (PC 116) en bedienden (PC207) in de sector van chemie, kunststoffen en life sciences. Co-valent verbindt als netwerkorganisatie verschillende partners rond een gemeenschappelijke missie. Co-valent ondersteunt en stimuleert competentieontwikkeling en tewerkstelling van (toekomstige) werknemers en kansengroepen in de sector.

Paritair Comité: 116, 207

EDUCAM

EDUCAM is het coördinatiecentrum voor opleiding in de autosector en de sectoren metaalhandel, terugwinning van metalen en edele metalen.

Paritair Comité: 112, 142.01, 149.02, 149.04

FTMA

FTMA is een paritair sectorfonds voor opleiding en tewerkstelling van arbeiders in de metaalverwerkende nijverheid binnen de provincie Antwerpen.

Paritair Comité: 111.1, 111.2

FTML

Het stimuleren van permanente vorming en opleiding om de verdere ontwikkeling van de Limburgse metaalindustrie en haar tewerkstelling te bevorderen.

Paritair Comité: 111.1, 111.2

INOM-arbeiders

Instituut voor Naschoolse Opleiding van de Metaalverwerkende Niijverheid vzw is een nationaal paritair opleidingsfonds bestemd voor opleidingen van arbeiders binnen de sector van het PC 111/1.2.3.

Paritair Comité: 111, 111.1, 111.2, 111.3

IVOC

Instituut voor Vorming en Onderzoek in de Confectie IVOC werkt samen met geledingen van het onderwijs en met de professionele opleidingsverstrekkers om toekomstige werknemers op een degelijke manier voor te bereiden op een loopbaan binnen de sector.

Paritair Comité: 109, 215

RTM

Regionaal Tewerkstellingsfonds voor arbeiders van de Metaalverwerkende nijverheid Vlaams Brabant.

Paritair Comité: 111

SFonds 119

Binnen het PC handel in voedingswaren (PC 119), hebben de soc. partners een collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de beroepsopleiding gesloten. Het is de bedoeling om de werkgevers ertoe aan te zetten om het percentage van hun inspanning op het vlak van beroepsopleiding nog te verhogen door een gedeelte van het budget te besteden aan de terugbetaling van opleidingskosten.

Paritair Comité: 119

SFTL

Sociaal Fonds Transport en Logistiek: Om de permanente vorming van arbeiders uit de sector transport en logistiek te ondersteunen, komt SFTL tussen in de opleidingskost.

Paritair Comité: 140

Sociaal Fonds van de Betonindustrie

De sociale partners van het Sociaal Fonds van de Betonindustrie zetten zich in voor aanvullende sociale voordelen voor de arbeiders uit de sector, stimuleren een veiligere werkomgeving en organiseren permanente vorming.

Paritair Comité: 106.02

TOFAM Oost-Vlaanderen

TOFAM West-Vlaanderen heeft, als paritair fonds van de metaalverwerkende nijverheid de opdracht de tewerkstelling en opleiding van arbeiders in de metaalverwerkende nijverheid (PC 111) van West-Vlaanderen te bevorderen.

Paritair Comité: 111

Volta

Bedrijven die ressorteren onder PC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) elektriciens: installatie en distributie en arbeiders tewerkstellen, kunnen een beroep doen op de diensten van VOLTA voor het bekomen van een premie voor elke arbeider die een opleiding met het VOLTA-label volgt.

Paritair Comité: 149.01

Woodwize

Woodwize kent de houtsector door en door, en deelt die kennis op een onafhankelijke maar betrokken manier met werkgevers, werknemers, leerkrachten en leerlingen. Via opleidingen, informatiesessies en een professionele dienstverlening draagt Woodwize bij tot veilig en duurzaam werk in alle ondernemingen in de houtsector.

Paritair Comité: 125, 126

OPFO 100

Het opleidingsfonds voor de arbeiders die vallen onder het paritair comité 100, ook genoemd het Aanvullend Paritair comité voor de werklieden.

Paritair Comité: 100

KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten voor je bedrijf.

Erkend dienstverlener voor KMO-portefeuille voor de pijler opleiding:

  • erkenningsnummer Oudsbergen: DV.O 102990
  • erkenningsnummer Waarloos: DV.O214644

Erkend dienstverlener voor KMO-portefeuille voor de pijler advies:

  • erkenningsnummer Opglabbeek: DV.A 102991

Vlaams OpleidingsVerlof

Het Vlaams Opleidingsverlof kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers uit de privé-sector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon.De werkgever moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof. De werkgever vraagt op basis van het attest van inschrijving de terugbetaling aan via het WSE-loket. Logis is erkend voor opleidingen van 48, 40 en 32 uur.

Opleidingscheques

Heb je een job en wil je buiten de werkuren een opleiding volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken? Misschien heb je recht op opleidingscheques.