Project omschrijving

Autoloaadkraan

Doel van de opleiding

Veilig, efficiënt en kostenbesparend leren werken met de autolaadkraan. Behalen van “Attest van bekwaamheid”.

Doelgroep

Medewerkers die uit hoofde van hun job, dagelijks efficiënt, veilig en kostenbesparend met de autolaadkraan dienen te werken.

Inhoud van de opleiding

Theorie:

 • technische begrippen van de autolaadkraan: bouw, capaciteit en stabiliteit
 • veiligheidsregels m.b.t. het gebruik van de autolaadkraan: voorbereidingen om veilig te werken, veilig werken met de autolaadkraan, stabiliteit van de ondergrond, pictogrammen
 • aanhaakmethodes en -middelen

Praktijk:

 • dagelijkse controile van de autolaadkraan
 • technische bediening van de autolaadkraan
 • toepassing veiligheids- en verkeersregels
 • uitvoeren veilige hijs (verschillende hijsoefeningen)
 • aanslagtechnieken

Certificering

 • geslaagd = “Attest van bekwaamheid”
 • niet-geslaagd = “Certificaat van gevolgde veiligheidsopleiding”
 • per deelnemer wordt een beoordelingsblad met de behaalde scores en advies uitgeschreven.

Toelatingsvoorwaarden

 • leeftijd min. 18 jaar
 • medisch geschikt zijn voor de uitoefening van veiligheidsfunctie bestuurder intern transportmiddel

Praktische regelingen

Mee te brengen door de deelnemers: VEILIGHEIDSSCHOENEN en IDENTITEITSKAART

Cursist dient een eigen lunch mee te brengen indien de opleiding bij LOGIS doorgaat.

Duur en plaats van de opleiding

Duur van de opleiding:
Afhankelijk van de ervaring van jullie medewerkers is de duur van de opleiding in onderling overleg af te bepalen.

Plaats van opleiding: In uw bedrijf, indien voldaan aan de nodige pedagogische eisen (whiteboard, voldoende toestellen en praktijkruimte).

Geplande opleidingen

Gerelateerde opleidingen