Project omschrijving

Terminal trekker

Doel van de opleiding

Aanleren van de veiligheidsregels.

Doelgroep

Medewerkers die uit hoofde van hun job dienen te werken met een terminal trekker (bv. Terberg, …)

Inhoud van de opleiding

Theorie:

 • dagelijkse controle van de terminal trekker
 • aan- en afpikken
 • veiligheidsregels

Praktijk:

 • dagelijkse controle van de terminal trekker
 • toepassing veiligheids- en verkeersregels

Certificering

Je ontvangt een “Certifcaat van gevolgde veiligheidsopleiding”.

Toelatingsvoorwaarden

 • leeftijd min. 18 jaar
 • medisch geschikt zijn voor de uitoefening van de bestuurder interne transportmiddelen

Praktische regelingen

  Mee te brengen door de deelnemer(s): veiligheidsschoenen
  Cursist dient een eigen lunch mee te brengen indien de opleiding bij LOGIS doorgaat.

Extra info:

Duur van de opleiding:
Afhankelijk van de ervaring van jullie medewerkers is de duur van de opleiding in onderling overleg te bepalen.
Plaats van opleiding:
In uw bedrijf, indien voldaan aan de nodige pedagogische eisen.

Geplande opleidingen

Gerelateerde opleidingen