Project omschrijving

Dumper

Doel van de opleiding

Veilig, efficiënt en kostenbesparend leren werken met de dumper. Behalen van het “Attest van bekwaamheid”.

Doelgroep

Medewerkers die uit hoofde van hun job, dagelijks efficiënt, veilig en kostenbesparend met de dumper dienen te werken.

Inhoud van de opleiding

Theorie

 • technische begrippen van de dumper
 • bouw van de dumper
 • laaddiagram en stabiliteit van de dumper
 • veiligheidsregels m.b.t. het gebruik van de dumper
 • batterij
 • pictogrammen

Praktijk

 • dagelijkse controle van de dumper
 • technische bediening van de dumper
 • toepassing veiligheids- en verkeersregels

Certificering

 • geslaagd = “Attest van bekwaamheid”
 • niet-geslaagd = “Certificaat van gevolgde veiligheidsopleiding”
 • per deelnemer wordt een beoordelingsblad met de behaalde scores en advies uitgeschreven

Toelatingsvoorwaarden

 • leeftijd min. 18 jaar
 • medisch geschikt zijn voor de uitoefening van veiligheidsfunctie bestuurder intern transportmiddel

Praktische regelingen

Mee te brengen door de deelnemers: VEILIGHEIDSSCHOENEN en IDENTITEITSKAART

Duur en plaats van de opleiding

Duur van de opleiding: afhankelijk van de ervaring van de betrokken medewerkers in onderling overleg te bepalen

Plaats van de opleiding: in het bedrijf, indien voldaan aan de noodzakelijke pedagogische eisen (whiteboard, projector met scherm, voldoende toestellen en praktijkruimte)

Geplande opleidingen